Aktualności

zawisza

REJS SY ZAWISZA CZARNY na Jamboree.
04-06-2016

Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne harcerzy lub instruktorów harcerskich – wodniaków,drużyn harcerskich, hufców i chorągwi na rejs stażowo – szkoleniowy do Londynu Jamboree – 100-lecie Skautingu pod adresem e-mail: biuro@zawiszaczarny.pl.

Wszystkie informacje dotyczące kwalifikacji, zawarte są na naszych stronach http://zawiszaczarny.pl oraz http://wodniacy.zhp.pl/index.php?module=CMpro&func=listpages&subid=9
º Harcerski Rejs ZAWISZĄ CZARNYM na Jamboree 2016 »

Organizator: Centrum Wychowania Morskiego ZHP– Zespół Armatorski „Zawisza Czarny” Gdynia

Termin: 18 lipca – 3/4 sierpnia 2016r.

Trasa: Gdynia – Kilonia – Ostenda – Ramsgate – Londyn

zawisza2Program:

· Szkolnie żeglarskie oraz możliwość zdobycia stażu na wodach pływowych na wyższe stopnie żeglarskie

· Skautowa Armada – spotkanie w gronie 200 skautów na 30 jachtach z Norwegii, Holandii, Belgii i Polski

· Wspólny dzień programowy (zwiedzanie, koncert, atrakcje) w Ostendzie

· Możliwość wymiany załóg pomiędzy skautowymi jachtami na czas przejścia kanału La Manche z Ostendy do Ramsgete

· Wspólny skautowy wieczór w Ramsgete

· Kilkudniowy postój w Londynie w dzielnicy Dockland (naprzeciwko Greenwich)

· Możliwość dojazdu i wejścia na teren na Jamboree

· Odnowienie przyrzeczenia w Anglii – ojczyźnie skautingu

Koszty:

· 2890zł (170zł x 17 dni) obejmuje nocleg, wyżywienie, szkolenie, opłaty portowe, koszty paliwa i kapitana – czyli wszystko na s/y ZAWISZA CZARNY

· ~250zł powrót autokarem z Londynu (koszt zależny od ilości chętnych)

· ₤20 bilet wstępu na Jamboree

· oraz koszty zwiedzania Londynu wg. Odrębnego ustalonego kosztorysu

Uczestnicy:

· Zapraszamy harcerzy i instruktorów zarówno tych – dla, których będzie to pierwszy raz pod żaglami, jak i prawdziwych „wilków morskich”.

Kontakty:

· hm. Stanisław TEICHERT CWM ZHP ZA “Zawisza Czarny” Gdynia – zapisy, płatności, sprawy organizacyjne

· phm. Wiktor WRÓBLEWSKI – program, współpraca ze skautami
. kpt. Janusz Zbierajewski

W tym tygodniu kończymy kwalifikacje na rejs – prosimy o wpłaty osób, które się zgłosiły do udziału w rejsie.

Wystawa sponsorowana przez: polskiekasynoonline.com.pl i ceske-casino-online.cz.

PRACA NA SY ZAWISZA CZARNY
17-03-2016

1. OFICER MECHANIK
2. MOTORZYSTA
3. Kucharz
1. OFICER MECHANIK z doświadczeniem, minimalnie wymagany patent Mechanika Motorowodnego

2. MOTORZYSTA – Zwracam się do Was wszytskich z ofertą współpracy zmierzającą do zapewnienia fachowej kadry motorzystów dla potrzeb naszego jachtu “Zawisza Czarny”.

Możemy w zamian za pracę bez wynagrodzenia na stanowisku motorzysty zapewnić praktyki w celu podnoszenia kwalifikacji i odbycia stażu na kolejne uprawnienia dla członków Związku Motorowodnego oraz motorzystów dla potrzeb gospodarki morskiej.

Minimalne posiadane uprawnienia dla osób zainteresowanych w/w współpracą to stopień – starszy sternik motorowodny.

3. KUCHARZ – Z ZAMIŁOWANIA I WYKSZTAŁCENIA ZATRUDNIMY W ROKU 2016

DLA ZAINTERESOWANYCH PROPOZYCJĄ ZATRUDNIENIA na sy “Zawisza Czarny”,- informuję, że należy w naszym biurze złożyć następujące dokumenty:
1.ksero dyplomów i uprawnień
2.wniosek o PRZYJĘCIE DO PRACY LUB odbycie stażu z podaniem proponowanego terminu ZATRUDNIENIA.
Osoby zakwalifikowane do przyjęcia DO PRACY LUB na staż zostaną powiadomione pisemnie.

1 % (procent) należnego podatku można wplacać bezpośrednio na kotno Zesopłu!
17-03-2016

Zgodnie z przepisami ustawy o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (a więc właśnie Ty) może przekazać 1% procent swojego podatku na rzecz wybranych przez siebie organizacji pożytku publicznego.
Związek Harcerstwa Polskiego – armator „Zawiszy Czarnego” jako jedna z pierwszych organizacji w Polsce uzyskał status organizacji pożytku publicznego.
Szczegółowe zasady dotyczące przekazywania zawarte są w art. 27d ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
W myśl tych zasad możesz odliczyć od tego podatku dochodowego całość dokonanej przez niego wpłaty na rzecz Zawiszy, o ile:
1. dokonałeś wpłaty (na poczcie lub w banku) lub przelewu na rachunek bankowy „Zawiszy Czarnego” i posiadasz dowód wpłaty lub polecenie przelewu; na dokumencie tym muszą znaleźć się: twoje dane (imię, nazwisko i adres), kwota wpłaty oraz nazwa odbiorcy: Związku Harcerstwa Polskiego – Zespół Armatorski „Zawisza Czarny”,
2. wpłata nie jest większa niż 1 procent twojego rocznego podatku,
3. wpłaty dokonałeś w ciągu roku, za który składasz zeznanie podatkowe (PIT-36 lub 37) lub nawet w roku następnym – do momentu złożenia zeznania podatkowego.
Wszystkie wpłacone przez Ciebie pieniądze zostaną przeznaczone na utrzymanie „Zawiszy Czarnego”.
Dlaczego więc płacić Urzędowi Skarbowemu? Czy nie lepiej samemu zadecydować na co ma być przeznaczona choć część z Twoich podatków?
Jeżeli jeszcze nie jesteś przekonany – skontaktuj się z nami: telefon (58)620.91.11, e-mail: biuro@zawiszaczarny.pl. Z chęcią udzielimy Ci wszelkich wyjaśnień.
Jeżeli już jesteś przekonany zrób tak:
1. oblicz swój podatek wypełniając PIT-36 lub PIT-37,
2. podziel kwotę należnego podatku przez 100,
3. obliczoną kwotę wpłać na rachunek bankowy Centrum Wychowania Morskiego ZHP Zespołu Armatorskiego „Zawisza Czarny” – Bank PEKAO S.A. II o/Gdynia nr 67 1240 3510 1111 0000 4320 8449
,podając swoje imię, nazwisko i adres,
4. wpłaconą kwotę wpisz w pozycji 179 formularza PIT-36 lub 111 formularza PIT-37,
5. pamiętaj, żeby złożyć PIT do 30 kwietnia!
To naprawdę kosztuje Cię tylko tyle, co wpłata na poczcie lub w banku!

Przekaż tę informację innym – oni też mogą wesprzeć „Zawiszę Czarnego”.

Dziękujemy!
hm Stanisław Teichert

Kursy stacjonarne i weekendowe – radarowe
03-01-2016

CWM ZHP – Zespół Armatorski „Zawisza Czarny” informuje, że w porozumieniu ze Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni organizuje stacjonarne oraz weekendowe kursy radarowe (wykorzystania radaru i ARPA poziom operacyjny).

Program kursu przewiduje przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do pomyślnego zdania egzaminu państwowego oraz uzyskania świadectwa wydanego przez Urząd Morski.

Terminy kursów zostaną ustalone po zgłoszeniu się niezbędnej ilości uczestników.

Kurs stacjonarny trwa 6 dni, a kurs weekendowy dwa kolejne weekendy od piątku do niedzieli. Dla chętnych istnieje możliwość zakwaterowania w pokojach CWM.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z sekretariatem CWM

NOCLEGI W CWM ZHP-ZA
28-08-2015

Centrum Wychowania Morskiego ZHP – Zespół Armatorski “Zawisza Czarny” posiada w swojej bazie lądowej miejsca noclegowe dla drużyn harcerskich, grup wycieczkowych, załóg żeglarskich oraz indywidualnie w ilości do 28 osób.

Copyright Zawisza Czarny 2016
Tech Nerd theme designed by FixedWidget